enfr

Novinky

Všetky novinky

Alphabetical Encyclopedia of Cognac ST. NICOLAUS

ST. NICOLAUS | PARTNER VZDELÁVACÍCH PROJEKTOV COGNAC EMBASSY

Alphabetical Encyclopedia of Cognac - AEHT

1. vydanie encyklopédie v anglickom jazyku venované AEHT

Alphabetical Encyclopedia of Cognac

Genarálny partner prvého slovenského vydania koňakovej encyklopédie –  Old Herold   
+421 911 277 172
Kováčska 42
040 01 Košice, Slovensko

Alphabetical Encyclopedia of Cognac ST. NICOLAUS

Predstavujeme vám prvé firemné vydanie Abecednej encyklopédie o koňaku.

Som veľmi rád, že sa nám so spoločnosťou ST. NICOLAUS podarilo aj vďaka tejto publikácii urobiť prvý krok na ceste k posilneniu
odborného vzdelávania na slovenských školách a univerzitách. Naším prvoradým cieľom je prácu s koňakom, ktorej sa venujeme už 15 rokov, pretavovať do vzdelávania.

Želáme si, aby koňak – nezmazateľná súčasť gastronomického dedičstva ľudstva prenikal do učebných osnov
na všetkých stupňoch škôl nielen na Slovensku ale aj v celej Európe.

Naša činnosť tiež poskytuje skvelý materiál na samoštúdium. Nastupujúcej generácii otvárame pomyslené dvere do sveta gastronómie, za ktorými ju čaká nevídané množstvo príležitostí pre ich osobnostný a kariérny rast.

Veľmi si želám, aby si táto publikácia našla svoje miesto v školských knižniciach a stala sa užitočnou pomôckou pre žiakov a študentov odborných škôl najmä na Slovensku.

Moje vrelé poďakovanie patrí spoločnosti ST. NICOLAUS za podporu vzdelávacích projektov Cognac Embassy.


Sadko MýtnikSpäť na Novinky