enfr
Cognac Institute

O nás

Cognac Embassy

 

Novinky

Všetky novinky

Alphabetical Encyclopedia of Cognac ST. NICOLAUS

ST. NICOLAUS | PARTNER VZDELÁVACÍCH PROJEKTOV COGNAC EMBASSY

Alphabetical Encyclopedia of Cognac - AEHT

1. vydanie encyklopédie v anglickom jazyku venované AEHT

Alphabetical Encyclopedia of Cognac

Genarálny partner prvého slovenského vydania koňakovej encyklopédie –  Old Herold   
+421 911 277 172
Kováčska 42
040 01 Košice, Slovensko