+421 911 277 172
Kováčska 42
Košice 040 01, Slovensko

Alphabetical Encyclopedia of Cognac ST. NICOLAUS

Predstavujeme vám prvé firemné vydanie Abecednej encyklopédie o koňaku.

Som veľmi rád, že sa nám so spoločnosťou ST. NICOLAUS podarilo aj vďaka tejto publikácii urobiť prvý krok na ceste k posilneniu
odborného vzdelávania na slovenských školách a univerzitách. Naším prvoradým cieľom je prácu s koňakom, ktorej sa venujeme už 15 rokov, pretavovať do vzdelávania.

Želáme si, aby koňak – nezmazateľná súčasť gastronomického dedičstva ľudstva prenikal do učebných osnov
na všetkých stupňoch škôl nielen na Slovensku ale aj v celej Európe.

Naša činnosť tiež poskytuje skvelý materiál na samoštúdium. Nastupujúcej generácii otvárame pomyslené dvere do sveta gastronómie, za ktorými ju čaká nevídané množstvo príležitostí pre ich osobnostný a kariérny rast.

Veľmi si želám, aby si táto publikácia našla svoje miesto v školských knižniciach a stala sa užitočnou pomôckou pre žiakov a študentov odborných škôl najmä na Slovensku.

Moje vrelé poďakovanie patrí spoločnosti ST. NICOLAUS za podporu vzdelávacích projektov Cognac Embassy.


Sadko MýtnikSpäť na Naše úspechy

Naše úspechy

Všetky

Alphabetical Encyclopedia of Cognac – EN vydanie

Druhé vydanie Abecednej encyklopédie o koňaku v anglickom jazyku

Cognac a Tokaj

Cognac a Tokaj