+421 911 277 172
Kováčska 42
040 01 Košice, Slovensko

Alphabetical Encyclopedia of Cognac - AEHT

Predstavujeme vám prvé vydanie Abecednej encyklopédie o koňaku v anglickom jazyku.

Som veľmi rád, že sa nám podarilo po slovenskom vydaní zrealizovať prvé anglické vydanie a urobiť tak prvý krok na ceste k posilneniu odborného vzdelávania nielen na slovenských školách a univerzitách, ale aj na odborných školách a univerzitách v EU.

Naším prvoradým cieľom je prácu s koňakom, ktorej sa venujeme už 15 rokov, pretavovať do vzdelávania.

Želáme si, aby koňak – nezmazateľná súčasť gastronomického dedičstva ľudstva prenikal do učebných osnov na všetkých stupňoch škôl nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Naša činnosť tiež poskytuje skvelý materiál na samoštúdium. Nastupujúcej generácii otvárame pomyslené dvere do sveta gastronómie, za ktorými ju čaká nevídané množstvo príležitostí pre ich osobnostný a kariérny rast.

Veľmi si želám, aby si táto publikácia našla svoje miesto v školských knižniciach a stala sa užitočnou pomôckou pre žiakov a študentov odborných škôl.

Moje vrelé poďakovanie patrí inštitúcii AEHT the Association of European Hotel and Tourism schools za podporu vzdelávacích projektov Cognac Embassy.

Sadko Mýtnik


Back to News

Our achievements

All

Cognac VSOP 100 - Self-teaching school

Horizontal tasting of 100 VSOP Cognacs by various Cognac houses in KOŠICE.

Alphabetical Encyclopedia of Cognac - AEHT

1. vydanie encyklopédie v anglickom jazyku venované AEHT

Alphabetical Encyclopedia of Cognac - ST. NICOLAUS

ST. NICOLAUS | PARTNER OF EDUCATIONAL PROJECTS REALIZED BY THE COGNAC EMBASSY