+421 911 277 172
Kováčska 42
040 01 Košice, Slovensko

Publication

  • Magazin Testum News o koňaku – 16 čísel
  • Cognac Embassy I. - prvé vydanie obrázkovej knihy, ktorá dokumentuje cestu k encyklopédií a predstavuje naše projekty
  • Cognac Embassy II. - druhé vydanie obrázkovej knihy, ktorá dokumentuje cestu k encyklopédií a predstavuje naše projekty
  • Alphabetical Encyclopedia of Cognac SK - 1. encyklopédia o koňaku vo verziach fakty v slovenkjom jazyku
  • Alphabetical Encyclopedia of Cognac ST. NICOLAUS - 1. personalizované vydanie encyklopédie o koňaku pre spoločnosť ST. NICOLAUS vo verziach fakty v slovenskom jazyku
  • Alphabetical Encyclopedia of Cognac AEHT - 1. encyklopédia o koňaku vo verziach fakty v anglickom jazyku
  • Degustačný zápisník VSOP 100 – 3 grafické verzie degustačných zápisníkov k jedinečnej akcií v Košiciach v spojení Cognac Embassy a Alexasnder Vingtier

Novinky

All News

Alphabetical Encyclopedia of Cognac - AEHT

1. vydanie encyklopédie v anglickom jazyku venované AEHT

Alphabetical Encyclopedia of Cognac - ST. NICOLAUS

ST. NICOLAUS | PARTNER OF EDUCATIONAL PROJECTS REALIZED BY THE COGNAC EMBASSY

Alphabetical Encyclopedia of Cognac

General Partner of the first Slovak edition of the Cognac encyclopedia –  Old Herold ...